Stavby

Sme s vami od prvotného zámeru
cez výstavbu až po predaj

Príprava investičného zámeru

1

Štádium prípravy investičného zámeru.

Či už sa jedná o výstavbu nového rodinného domu na zelenej lúke, alebo zateplení a obnove jestvujúceho, je rozhodujúcim pre úspešné ukončenie projektu bez finančných strát a časových omeškaní. Vďaka profesionálnemu posúdeniu efektívne nastavíme možnosti projektu z pohľadu vhodnosti pozemkov, dispozície, dostupnosti inžinierskych sietí a vhodného spôsobu financovania.

Stavebné konane, projektová dokumentácia

2

Ušetríme vám starosti a behanie po úradoch!

Zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, poskytneme kompletný inžiniering, ktorý zahŕňa získanie potrebných vyjadrení, podáme za vás žiadosti na stavebný úrad, vyriešime prípadné pripomienky stavebného úradu, získame právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Financovanie

3

Postaráme sa o financovanie projektu.

Pripravíme podklady (rozpočet, cenník, samotný projekt, znalecký posudok a pod.).
Počas výstavby a čerpania úveru podávame reporty financujúcej banke.

Realizácia stavebných prác

4

Nie ste odborníci v stavebníctve? Nevadí.

Zabezpečíme realizáciu stavebných prác renomovanou stavebnou firmou a garantujeme vysokú profesionalitu, kvalitu vykonaných prác. Poradíme Vám pri výbere skúseného stavebného dozoru a v spolupráci s ním sledujeme kvalitu a postup vykonávaných prác na pravidelných kontrolných dňoch.

Kolaudácia

5

Pripravíme podklady pre kolaudáciu, ako aj žiadosť o kolaudáciu.

Po získaní právoplatnej kolaudácie podáme zápis na kataster a získame potrebné súpisné a orientačné čísla.

Pomáhame budovať nielen nehnuteľnosti, ale aj dlhodobé vzťahy založené na profesionalite a vzájomnej dôvere.

Naše partnerské firmy a projekty

Máte záujem o naše služby?
Ozvite sa nám.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.